VỐN DAYU

dayudayu (8)

8. Thủ đô DAYU

Nó đã tập hợp một nhóm các chuyên gia cao cấp và quản lý 5,7 tỷ đô la Mỹ các quỹ liên quan đến nước và nông nghiệp toàn diện, bao gồm hai quỹ cấp tỉnh, một quỹ là Quỹ cơ sở hạ tầng nông nghiệp của tỉnh Vân Nam và quỹ còn lại là Quỹ cơ sở hạ tầng nông nghiệp của tỉnh Cam Túc, đã trở thành động cơ chính cho sự phát triển tiết kiệm nước của DAYU.


Hãy để lại lời nhắn

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi