KỸ THUẬT DAYU

5

3. Kỹ thuật DAYU

Nó có trình độ hạng nhất về hợp đồng chung cho công trình bảo tồn nước và thủy điện.Có hơn 500 nhà quản lý dự án xuất sắc, có thể thực hiện việc tích hợp sơ đồ tổng thể và lắp đặt và xây dựng dự án để đạt được kỹ thuật dây chuyền công nghiệp.


Hãy để lại lời nhắn

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi