DAYU QUỐC TẾ

dayudayu (4)

4. DAYU quốc tế

Đây là một bộ phận rất quan trọng của nhóm DAYU Irrigation, chịu trách nhiệm quản lý và phát triển kinh doanh quốc tế.Bám sát chính sách “một vành đai, một con đường”, với khái niệm mới “đi ra ngoài” và “mang về”, DAYU đã thành lập trung tâm công nghệ DAYU Mỹ, chi nhánh DAYU Israel và trung tâm nghiên cứu và phát triển đổi mới DAYU Israel, nhằm tích hợp các nguồn lực toàn cầu và đạt được sự phát triển nhanh chóng của kinh doanh quốc tế.


Hãy để lại lời nhắn

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi