NƯỚC THÔNG MINH DAYU

dayudayu-6

6. Dịch vụ nước thông minh DAYU

Đây là một hỗ trợ quan trọng để công ty dẫn đầu hướng phát triển của thông tin bảo tồn nước quốc gia.Những gì DAYU Smart Water làm được tóm tắt là "Skynet", bổ sung cho "lưới đất" như hồ chứa, kênh, đường ống, v.v. thông qua mạng lưới đất điều khiển Skynet, nó có thể thực hiện quản lý tinh tế và vận hành hiệu quả.


Hãy để lại lời nhắn

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi