Hội nghị chuyên đề về mạng lưới chia sẻ tri thức của quỹ Trung Quốc: Nông nghiệp bền vững và có khả năng phục hồi vì an ninh lương thực: Kinh nghiệm của Trung Quốc

Hội thảo trực tuyến đầu tiên trong loạt bài này sẽ chia sẻ kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp tích hợp cho nền nông nghiệp năng suất, bền vững và có khả năng phục hồi nhằm đảm bảo an ninh lương thực và chuỗi cung ứng có khả năng phục hồi.Hội nghị sẽ thảo luận về ý nghĩa đối với các chiến lược đầu tư nông nghiệp khác trong tương lai, phát triển thể chế và phát triển năng lực.


Thời gian đăng bài: 27-07-2022

Hãy để lại lời nhắn

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi