Tập đoàn thủy lợi Dayu đạt danh hiệu Doanh nghiệp bảo vệ nguồn nước xuất sắc năm 2019-2020 và Doanh nhân bảo vệ nguồn nước xuất sắc

Theo “Phương pháp lựa chọn các doanh nghiệp và doanh nhân bảo vệ nguồn nước xuất sắc (Sửa đổi vào năm 2021)” và được phê duyệt bởi Ủy ban tuyển chọn các doanh nghiệp bảo vệ nước xuất sắc và doanh nhân bảo vệ nước xuất sắc (gọi tắt là “Double Excellence”) vào ngày 1 tháng 9 , Tập đoàn thủy lợi Dayu đạt danh hiệu Doanh nghiệp tiết kiệm nước xuất sắc của năm 2019-2020.Chủ tịch Wang Haoyu đạt danh hiệu Doanh nhân bảo vệ nguồn nước xuất sắc.

1.天津工厂


Thời gian đăng: 09-03-2021

Hãy để lại lời nhắn

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi