Hệ thống cộng sinh rau và cá (Dự án trình diễn) —Nông nghiệp nông nghiệp

Hệ thống cộng sinh rau và cá (Dự án trình diễn)

Dự án có tổng vốn đầu tư 1,05 triệu đô la Mỹ, có diện tích khoảng 10.000m2.Chủ yếu xây dựng 1 nhà kính kính, 6 nhà kính linh hoạt mới, và 6 nhà kính năng lượng mặt trời thông thường.Đây là một loại hình công nghệ nông nghiệp tổng hợp mới tích hợp một cách sáng tạo các sản phẩm thủy sản.Kết hợp hai công nghệ hoàn toàn khác nhau, chăn nuôi và canh tác nông nghiệp, thông qua thiết kế sinh thái thông minh, sự phối hợp khoa học và cộng sinh được thực hiện để tạo ra hiệu quả cộng sinh sinh thái của nuôi cá mà không cần thay đổi nước hoặc chất lượng nước và trồng rau mà không cần bón phân.Sự cộng sinh của cá và rau quả làm cho động vật, thực vật và vi sinh vật đạt được sự cân bằng sinh thái hài hòa.Đây là một mô hình sản xuất vòng tròn và không phát thải và các-bon thấp bền vững và là một cách hiệu quả để giải quyết hiệu quả cuộc khủng hoảng sinh thái nông nghiệp.

Facility agriculture1
Facility agriculture2
Facility agriculture3
Facility agriculture4
Facility agriculture5
Facility agriculture6
Facility agriculture7
Facility agriculture8
Facility agriculture9

Thời gian đăng: Tháng 10-08-2021

Hãy để lại lời nhắn

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi