Khác

  • Township environmental protection improvement project in Jiuquan city,Gansu Province

    Dự án cải thiện bảo vệ môi trường thị trấn ở thành phố Jiuquan, tỉnh Cam Túc

    Dự án PPP dự án cải thiện bảo vệ môi trường thị trấn.Tổng vốn đầu tư là 154.588.500 nhân dân tệ và đã thắng thầu vào tháng 1 năm 2019, và hiện tại đã có tiền tài trợ cho dự án.Nội dung xây dựng chủ yếu gồm 4 phần: Dự án nước uống cho con người, Dự án xử lý nước thải, chuyển đổi lò hơi đốt than và thu gom, xử lý rác thải, nhằm cải thiện môi trường sinh thái địa phương và giải quyết nước sinh hoạt an toàn cho địa phương....
    Đọc thêm

Hãy để lại lời nhắn

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi